Ο Σύλλογος Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά είναι ένα επιστημονικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 1976 και λειτουργεί μέχρι σήμερα αριθμώντας πάνω από 800 μέλη.

Πρωταρχικός σκοπός του είναι η σύσφιξη των σχέσεων και η ανάπτυξη πνεύματος φιλαλληλίας μεταξύ των μελών του. Με επίκεντρο το νέο επαγγελματία, αλλά κυρίως τον άνθρωπο δικηγόρο, το Σωματείο επιδιώκει να είναι παρόν στην εργασιακή, και όχι μόνο, καθημερινότητα του ασκούμενου και νέου δικηγόρου, δίνοντάς του τη δυνατότητα, μέσα από την οργάνωση επιστημονικών συζητήσεων και διαλέξεων, την έκδοση ειδικού περιοδικού, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και γενικού ενδιαφέροντος, να έρθει σε επαφή με άλλους συναδέλφους, να συνεργαστεί, να μοιραστεί τα προβλήματα που τον απασχολούν, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, ακόμη και να διασκεδάσει, καλλιεργώντας την επαγγελματική και κοινωνική του προσωπικότητα.

Παράλληλα, το Σωματείο επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών του δικηγορικού επαγγέλματος, την προβολή των αιτημάτων και τη λύση των προβλημάτων της δικηγορικής τάξης και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Αποτελούμενο από μέλη που βιώνουν καθημερινά τις αντιξοότητες κατά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και έρχονται αντιμέτωποι με τον ατομικισμό και τον υπεροπτικό και πολλές φορές αθέμιτο ανταγωνισμό, το Σωματείο, έχοντας τη δύναμη της συλλογικότητας, προασπίζεται τα συμφέροντα και δικαιώματα των ασκουμένων και νέων δικηγόρων, επιδιώκοντας την ισοτιμία των μελών του τόσο από συναδέλφους, όσο και από δικαστικούς και διοικητικούς παράγοντες. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με υπηρεσίες και Αρχές, καθώς και συναφείς επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, αποτελεί τη φωνή του ασκούμενου και νέου συναδέλφου στο ευρύ κοινωνικό σύνολο, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την ενημέρωση και κινητοποίηση που θα οδηγήσει στη συλλογική δράση.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, και με δεδομένο ότι τα μέλη του Σωματείου είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο Σύλλογος Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά συμπορεύεται, συνεργάζεται και συμπράττει με το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, συνδράμοντας με κάθε πρόσφορο μέσο στο έργο του. Αφουγκραζόμενος τον παλμό των προβληματισμών και των προβλημάτων της επαγγελματικής καθημερινότητας των ασκουμένων και νέων δικηγόρων, ο Σύλλογος Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά κοινωνεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά τις γνώσεις και τις εμπειρίες των μελών του, ανταλλάσσει απόψεις, προβάλει αιτήματα και προτείνει θέσεις και λύσεις, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της δικηγορικής κοινότητας και την επιστημονική και κοινωνική ανάταση του δικηγορικού λειτουργήματος.

newspaper templates - theme rewards